OBCHODNÍ MISE

Podnikatelské mise do zahraničí
Organizujeme obchodní mise do španělsky hovořících zemí. Zajistíme vhodné kontakty a připravíme obchodní jednání dle zadání a požadavků klienta. Zajištujeme doprovod na obchodní misi včetně zajištění vhodných partnerů ke kontaktním jednáním o potenciální spolupráci. Dále zajišťujeme veškeré služby související s následným vstupem na trh a obchodní zastoupení v regionu. Nabízíme kompletní řešení pro Vaši obchodní misi.
Organizujeme bilaterální podnikatelská setkání v zahraničí. Tato setkání zabezpečujeme ve vzájemné spolupráci se zahraničními organizacemi s cílem nalézt strategické partnery pro české podnikatele.
 
Komu jsou určeny
Podnikatelské mise a kontaktní akce jsou určeny veškerým podnikatelským subjektům, které chtějí navázat obchodní kontakty v zahraničí, rozšířit stávající aktivity, nebo naopak chtějí proniknout na nové trhy a hledají zde vhodného partnera.
 
Co přinášejí
Možnosti získání nových kontaktů a rozvoje mezinárodní obchodní spolupráce.
 
Kontakt:        Ing. Josef Dobrý, Ph.D.
tel: +34 664 505 213, +420 777 609 000
e-mail: feriabohemia@feriabohemia.com
 
FERIA BOHEMIA s.r.o. je Vaší vstupenkou na španělské trhy

 

květen - mezinárodní veletrh FUNERMOSTRA - Španělsko, Valencia

Obchodní mise nákupčích na mezinárodní veletrh FUNERMOSTRA

Skupina 21 nákupčích z České a Slovenské republiky navštívila mezinárodní veletrh FUNERMOSTRA 2013. Naše společnost FERIA BOHEMIA s.r.o. kompletně zajišťovala tuto obchodní misi. Součástí této mise byl i předseda Asociace pohřebnictví Slovenské republiky (p. Stříž) a místopředseda (p. Hájek) Svazu pohřebnictví v České republice, kteří požadovali zajištění kontaktů a zprostředkování jednání s partnerskou organizací ve Španělsku. 

březen 2013   -   SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ   - Fórum českého stavebnictví, Praha - Česká republika
generální ředitel p. Ing. Miroslav Mašek, CSc.

Naše společnost FERIA BOHEMIA s.r.o. byla oslovena generálním ředitelem p. Ing. Maškem ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví, abychom zajistili kontakt na představitele španělského stavebního průmyslu. Předmětem tohoto požadavku bylo zajištění vhodného kontaktu ve Španělsku, přípravu a organizaci obchodní cesty tohoto zástupce španělského stavebního průmyslu do Čech a zajištění doprovodného překládání po celou dobu jeho pobytu.

duben 2013   -  obchodní mise pro automobilový průmysl - Česká republika

p. Jesús Garrido Lopez  - majitel společnosti COCENTRO, S.A.
p. Francisco Tomas Armero Pareja - obchodní ředitel společnosti RS TURIA, S.L.
p. Álvaro Nuévalos González - technický ředitel společnosti AUTOSUR LEVANTE, S.A.

Naše společnost FERIA BOHEMIA s.r.o. byla oslovena s požadavkem analýzy trhu v sektoru nákladních automobilů nad 3,5 tuny. Po provedení této analýzy jsme byli požádání o zajištění kontaktů na místní distributory, zprostředkování a organizaci jednání o vstupu na trh a kompletní realizaci obchodní mise do České republiky.

Podnikatelská obchodní mise INVITRA 2013
17. - 20. říjen                 Španělsko - Valencie

 

Společnost FERIA BOHEMIA s.r.o. ve spolupráci se španělskou institucí FERIA VALENCIA si Vás dovoluje pozvat na podnikatelskou misi, která se uskuteční ve dnech 17. – 20. října ve španělské Valencii. Jedná se o čtyřdenní podnikatelskou misi na mezinárodní veletrh asistované reprodukce INVITRA první svého druhu v Evropě. Součástí mise je setkání se zástupci španělské asociace Andrologie a reprodukční medicíny (La asociación española de andrología y medicina sexual y reproductiva (ASESA) a zajištění agendy schůzek dle požadavků jednotlivých účastníků.