Průzkumy, studie a analýzy

Průzkumy, studie a analýzy trhu vám umožní zjistit současný a předpovědět budoucí stav a vývoj trhu. Zjistíme Vám, zda-li je na trhu potenciál pro vstup s Vaším výrobkem a jakým způsobem ho využít ve svůj prospěch.  Kvalitně provedený výzkum Vám zodpoví celou řadu otázek o stavu trhu, cenové konkurenci, potenciálu trhu a jeho možnostech. Součástí námi vypracovaných analýz je naše doporučení jak následně postupovat a jakou strategii vstupu pro daný trh a výrobek zvolit. V těchto doporučeních zohledňujeme veškeré aspekty vypracované analýzy spolu s našimi zkušenostmi, které se španělskými trhy máme. Součástí každého průzkumu trhu je i seznam nejvýznamnějších firem v oboru a potenciálních klientů či obchodních partnerů. Na požádání Vám zašleme vzorovou analýzu trhu. 
 
Cena analýzy trhu, průzkumu trhu
Kompletní analýza:  59 990 Kč (bez DPH) v rozsahu 20 - 30 stran A4 (50% zaplaceno ihned formou zálohové faktury a 50% po přijetí reportu, formou doplatkové faktury)
Termín dodání:   1 - 3  měsíce po obdržení objednávky

Poznámka:
Cena průzkumů a analýz se samozřejmě vždy odvíjí od rozsahu a požadavků klienta. Pro své klienty také realizujeme jen dílčí průzkumy a analýzy. V těchto případech je cena vždy výsledkem jednání mezi klientem a FERIA BOHEMIA s.r.o. .

Prověření společnosti

Mezi základní pravidla mezinárodního obchodu patří znát velmi dobře svého partnera. Zajistíme pro Vás prověření Vašeho partnera či společnosti.

V oblasti lustrace zajišťujeme tyto služby:

  • vazby společností a její vlastníci
  • posouzení rizik, skóring rizik
  • platební morálka společnosti
  • aktuální dluhy z komerčních a veřejných zdrojů, ověření exekucí
  • negativní stavy (insolvence, konkurzy, likvidace)
  • účetní závěrky společnosti
  • kreditní zprávy
  • monitoring firem na vybrané události
  • ověřené telefonní kontakty a mnohé další

Cena je závislá na podrobnosti a rozsahu lustrace.

Kontaktní osoba:      Ing. Josef Dobrý, Ph.D. – jednatel

feriabohemia@feriabohemia.com
+34 664 505 213,   +420 777 609 000
+34 960 648 530,   +420 211 221 571

FERIA BOHEMIA s.r.o.   je Vaší vstupenkou na španělské trhy.