březen 2013   -   SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ   - Fórum českého stavebnictví, Praha - Česká republika
generální ředitel p. Ing. Miroslav Mašek, CSc.

Zajistili jsme kontakt na ředitele zahraničních vztahů španělského svazu ve stavebnictví FEVEC, který přednášel v plenárním zasedání konference FORUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2013. Setkání se zúčastnili ministr průmyslu a obchodu (p. Kuba), ministr dopravy (p. Stanjura) a ministr pro místní rozvoj (p. Jankovský). Přítomen byl také místopředseda evropského parlamentu p. Vlasák. 

Bližší podrobnosti o konané konferenci naleznete na stránkách fóra českého stavebnictví www.construcion21.cz či v reportáži české televize. Naše společnost FERIA BOHEMIA s.r.o. kompletně zajišťovala veškeré služby v souvislosti s návštěvou p. Rafaela de la Cuadry Ribese. Organizátor fóra Svaz podnikatelů ve stavebnictví byl s projevem španělského zástupce velmi spokojen a dle tvrzení účastníků fóra příspěvek pana Cuadry přinesl inspirativní pohled na stavební krizi a alespoň náznak jejího řešení.

Naše společnost kompletně zajišťovala obchodní cestu pana Rafaela de la Cuadry Ribese včetně překladatelského doprovodu po dobu jeho pobytu v České republice.

 
Kontakt:         Ing. Josef Dobrý, Ph.D.
tel: +34 664 505 213, +420 777 609 000
e-mail: feriabohemia@feriabohemia.com
 
FERIA BOHEMIA s.r.o.   je Vaší vstupenkou na španělské trhy