Proč si vybrat španělský trh

Španělé jsou inovativní a zvídaví. Velmi rádi zkoušejí nové věci a jsou otevřeni cizím kulturám. Španělský trh i přes probíhající krizi je stále zajímavý i z ekonomického pohledu (se svými 47 milióny obyvatel dosáhl v roce 2012 HDP hodnoty 1, 410 biliónů USD, což řadí Španělsko na 12. příčku největších ekonomik světa) a z pohledu budoucího odbytu co do počtu potencionálních klientů.

Španělsky trh je velmi úzce obchodně i historický provázán s trhy latinsko-americkými. Jinými slovy úspěšný vstup na španělský trh otevírá bránu na trhy Latinské Ameriky. 
Španělsko a krize
V současné době se Španělsko potýká s ekonomickou krizí. Výsledkem této krize je změna chování spotřebitelů, tzn. že 47 miliónů zákazníků kupuje a konzumuje zboží i nádále, jen se změnilo porfólio výrobků, které kupují a poptávají. Naše společnost ve španělské krizi spatřuje naopak přiležitost pro nové výrobky či služby. Španělsko je stále velkým trhem, který jen mění spotřební chování a preference svých zákazníku. Zrovna Váš výrobek může být ten úspěšný na trhu, kde je stále poptáván zajimavý a kvalitní produkt za rozumnou cenu.
Naše společnost v souvislosti se španělskou krizi vidí obchodní příležitost. Trh vyžaduje nové výrobky a jiná řešení. 

Proč si vybrat španělský veletrh

Velké množství španělských mezinárodních veletrhů jsou vyhledávanou evropskou událostí a vždy za přítomnosti vystavovatelů a nákupčích z tzv. "spřátelených trhů" Latinské Ameriky. I přes pokles trhu, zaznamenaly veletrhy posun ve významnosti. Jednoznačně to deklarují průzkumy mezi vystavovateli a návštěvníky, kteří primárně přichází na veletrhy s cílem získat kontakty a kontrakty. Více než kdy jindy o zakázkách rozhodují právě osobní kontakty. To je zjevný posun oproti minulému období, kdy se prezentace firem z větší části soustředila na posílení značky, image a potvrzení postavení na trhu. Face to face komunikace, která je hlavní konkurenční výhodou veletrhů, se právě v období ekonomické krize ukázala jako rozhodující pro volbu veletrhu. Mezinárodní veletrhy splňují veškerá UFI kritéria, což je důkazem významnosti španělských veletrhu v kontextu evropského a světového výstavnictví.
Specifika španělských veletrhů
Pod pojmem jazyková pohodlnost a specifikum španělského trhu si můžete představit, že základním úspěchem pro vstup na španělské trhy je být fyzicky přítomen na veletrhu a mluvit jejich jazykem. I přes jejich touhu vládnout jinou řečí, lidskou otevřenost a španělskou pohostinost je nutným předpokladem španělština. Stejně jako přítomnost na veletrhu s výrobkem a propagačními materiály, které jsou kompletně přeloženy do španělštiny. Společnost, která se rozhodne účastnit se veletrhu a respektuje veškerá specifika španělské mentality získává velkou výhodu a možnost úspět na španělském či latinsko-americkém trhu. Přítomností na veletrhu si otevíráte bránu i na trhy Latinské-ameriky.
Španělské veletrhy jsou ideálním místem, jak oslovit početnou španělskou a latinsko-americkou klientelu. Vstoupíte na nové trhy a my jsme Vašim partnerem, který je schopen Vám tento vstup zajistit a usnadnit.
FERIA BOHEMIA s.r.o.  -  Vaše vstupenka na španělské trhy