NAŠE SLUŽBY

Nabízíme Vám kompletní zajištění veškerých obchodních aktivit ve Španělsku. Umožňujeme vstup na španělské a následně latinsko-americké trhy. Poskytujeme veškeré služby související s obchodní činností. Od obchodního zastoupení přes obchodní mise až po export a import. Naší nespornou výhodou je stálá fyzická přítomnost ve Španělsku, dlouholeté zkušenosti a síť našich kontaktů.  

Obsah a cena našich služeb je vždy předmětem konkrétních jednání mezi klientem a FERIA BOHEMIA s.r.o. .

FERIA BOHEMIA s.r.o. je Vaší vstupenkou na španělské trhy.

OBCHODNÍ SLUŽBY: 

 • obchodní cesty a mise, kontaktní akce
 • organizace a doprovod na obchodních cestách
 • export / import
 • zprostředkovatelské služby
 • vyhledání obchodních kontaktů a strategických partnerů
 • vyhledávání obchodních zástupců a distributorů
 • otevření trhu a vstup na zahraniční trhy
 • průzkumy, studie & analýzy trhu
 • zakládání společností a právní asistence
 • zřizování obchodního zastoupení firem v regionu
 • zřízení a správa kontaktního místa firmy
 • konzultace a poradenství
 • prověření a kredibilita firem

OSTATNÍ SLUŽBY:

 • překladatelské služby
 • organizování účasti na mezinárodních výstavách a veletrzích ve Španělsku
 • kompletní veletržní služby a servis
 • logistické služby
 • finanční služby
 • nákup a prodej zboží
 • realitní služby
 • marketingové a propagační služby 
 • služby cestovní agentury
 • a mnoho dalších služeb podle potřeb klienta

 

Obchodní zastoupení

Na základě smlouvy o obchodním zastoupení zastupujeme společnosti na španělských trzích. Každé obchodní zastoupení je výsledkem konkrétních jednání se zastupovanou společností.

Služby obchodního zastoupení definujeme jako aktivní a pasivní

AKTIVNÍ FORMA ZASTOUPENÍ:

 • Zastupování Vaší společnosti na španělském trhu
 • Zastupování při jednání s orgány státní správy a samosprávy
 • Vytipovávání potenciálních zákazníků
 • Sjednávání a zajišťování obchodních zakázek pro zastupovanou společnost
 • Prodej a propagace Vašich výrobků a to formou osobní, elektronickou, v síti prodejen atp.
 • Překladatelské služby ve standardním rozsahu
 • pravidelné 2 měsíční reporty v průběhu zastupování
 • Zjišťování a analýza situace na trhu v oblasti nabízené produkce
 • Rozesílání propagačních materiálů
 • Konkretizace informací o vlastnostech, parametrech a ceně nabízených výrobků či služeb
 • Konzultace speciálních požadavků potenciálních zákazníků
 • Dojednávání nákupu zboží pro mateřskou firmu

PASIVNÍ FORMA ZASTOUPENÍ:

 • Zastupování Vaší společnosti na španělském trhu a to formou zřízením kontaktního místa (Vaše kontaktní adresa a odpovědná osoba pro Španělsko)
 • Poskytnutí adresy pro zveřejnění
 • Přebírání poštovních a kurýrních zásilek
 • Upozornění na příchozí poštu emailem či telefonicky.
 • Přeposílání pošty 1x týdně (placeno dle ceníku španělské pošty)
 • Odbavování každodenních příchozích telefonních hovorů
 • Sekretářské a administrativní služby

V přehledu služeb není zahrnuto:

 • Veškeré komunikační výdaje v nadstandardním rozsahu
 • Překladatelské služby v nadstandardním rozsahu
 • Poštovné v nadstandardním rozsahu
 • Cestovní náklady a výdaje
 • Sepisování smluv a právní služby

Cena za obchodní zastoupení ve Španělsku je předmětem jednání a skládá se z měsíční (fixní) částky a částky variabilní, která je závislá na objemu prodaného zboží na španělském trhu.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na feriabohemia@feriabohemia.com.

Kontaktní osoba:    Ing. Josef Dobrý, Ph.D. - jednatel společnosti
tel: +34 664 505 213, +420 777 609 000
e-mail: feriabohemia@feriabohemia.com

FERIA BOHEMIA s.r.o. - Vaše vstupenka na španělské trhy